fbpx
0907 964 316 | 055 30 505 30 vylety@kosiceregion.com

5. JÚN 2021

Gemerské sakrálne
tajomstvá

  • ODCHOD o 8:00 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
  • PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 18:00

Nechajte sa zviezť!

Po gotickej ceste Gemera, na ktorej pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíme skutočné poklady gemerských kostolíkov.

V nenápadných dedinkách Košického kraja, za hrubými kostolnými múrmi, objavíme gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov.

Hoc pravdu o skutočnom autorovi  – Majstrovi ochtinského presbytéria – už asi neobjavíme, dojem z majstrovskej práce na nás zapôsobí aj v dnešných dňoch 21. storočia.

Miesta, ktoré počas výletu navštívime

Gotická bazilika v Štítniku

je pôvodne trojloďová bazilika zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Kostol má mohutnú vežu a tvorí tak výraznú dominantu celej štítnickej doliny. Na stenách je viac ako 200 štvorcových metrov nástenných (secco i fresco) malieb, ktoré znázorňujú rôzne, prevažne náboženské námety. Unikátna gotická bronzová krstiteľnica z roku 1454, najstarší organ na Slovensku z roku 1492, ručne maľované lavice či miesto posledného odpočinku potomkov Bebekovcov – to všetko ukrýva jediná bazilika.

Kostol v Koceľovciach

patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky stredovekej architektúry a najmä nástenného maliarstva na  Slovensku. Chrám postavili približne v prvej polovici 14. storočia a zasvätili ho sv. Bartolomejovi. Na prvý pohľad návštevníka zaujme netradične riešená veža, podobná severnej Žigmundovej veži Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Vzácne fresky v taliansko-byzantskom štýle s motívmi zo života Ježiša Krista a Panny Márie sú o 150 rokov staršie ako Da Vinciho Posledná večera alebo Michelangelov Posledný súd v Sixtínskej kaplnke.

Kostol v Ochtinej

ukrýva figurálnu freskovú výmaľbu z polovice 14. storočia, ktorá pokrýva celý povrch presbytéria, víťazný oblúk a je dochovaná aj v podkrovnom priestore. V rokoch 1976 – 1977 sa v kostole uskutočnil reštaurátorský výskum malieb. Profesor Milan Togner a akademický maliar Jiří Josefík zaviedli pojem „Majster ochtinského presbytéria“ pre autora týchto fresiek.

Cenník

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka kostolov v Štítniku, v Ochtinej a v Koceľovciach. Prestávka na individuálne občerstvenie bude v závere výletu v Rožňave.

Podmienky účasti (COVID19 pravidlá)

Tešíme sa, že epidemiologická situácia nám dovolila opäť realizovať obľúbené výlety. Hoc korona momentálne hlási ústup, opatrnosť a obozretnosť by nás mali sprevádzať naďalej. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam by sme Vás radi požiadali o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení podľa Vyhlášky č. 208 (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí) zo dňa 14. mája 2021, v platnosti od 31.5.2021.

Účasť na výlete je podmienená:

1. predložením potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 koordinátorke výletu:

a)osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní (Phizer, Moderna)
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,(Astra Zeneca – Vaxzervia)
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou
vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

2. predložením o neg. teste na ochorenie COVID-19 koordinátorke výletu

antigénový test nie starší ako 24 hod.

PCR test nie straší ako 72 hodín

Osoby do 10 rokov veku sa nemusia preukazovať testom.

Pred odchodom autobusu na výlet je potrebné zapísať sa do menného zoznamu účastníkov výletu (meno a tel. kontakt). Tento zoznam bude organizátorom uchovávaný po dobu 14 dní a následne zlikvidovaný. Slúži pre prípadnú potrebu ÚVZ pri trasovaní kontaktov.

Pri nástupe do autobusu je povinné použiť dezinfekciu na ruky, taktiež pri vstupoch do jednotlivých pamiatok.

Počas spoločnej prepravy je nevyhnutné použiť ochranu horných dýchacích ciest, chrániť seba a spolucestujúcich. Prosíme Vás, aby ste konzumáciu jedla nechali na čas na to vyhradený – v exteriéri. Pri dodržiavaní pitného režimu Vás prosíme o zloženie si ochrany dýchacích ciest len na nevyhnutný čas.

Prosíme Vás o akceptovanie rozdelenie do skupín koordinátorkou pri návšteve pamiatok podľa konkrétnych požiadaviek (max. 15 osôb v 1 skupine, resp. podľa metrov štvorcových)

Prosíme Vás o dodržanie obsadenia rovnakých sedadiel počas prepravy.

Počas programu výletu dbajte o dodržiavanie bezpečnostných rozostupov vo vnútorných ale aj vo vonkajších priestoroch.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí absolvovať výlety nie len zážitkovo hodnotne, zaujímavo ale aj bezpečne.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a obozretnosť.

Ďalšie výlety, ktoré by vás mohli zaujímať

Čarovný Gemer

20. JÚN 2021

  • Drnava
  • Vodný mlyn v Kováčovej, Kostolík v Lúčke
  • Granárium v Jablonove nad Turňou

Rajské žihadlá

26. JÚN 2021

  • Ekovčelnica Včely Raja
    v lokalite Pamulová
  • Dolina Blajzloch

Organizátorom výletu je Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice. IČO: 42319269, DIČ: 2023656833, email: vylety@kosiceregion.com, telefón: +421 55 30 505 30.

Košice Región Turizmus 

Newsletter

Prihláste sa na odber

Share This