fbpx
0907 964 316 | 055 30 505 30 vylety@kosiceregion.com

20. JÚN 2021

Čarovný Gemer

  • ODCHOD o 8:00 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
  • PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 18:00

Po dobrom výlete ešte lepšie jedlo. Asi takto vyzerá naša ponuka na tretiu júnovú nedeľu. Vedeli ste kde je Malá Pešť na Slovensku a kde sa mlela múka na koláče pre návštevy v betliarskom kaštieli? Viete, že aj stromy majú svoje súťaže krásy? Ak by ste radi spoznali odpovede, poďte s nami na výlet! Na záver sa zastavíme v Jablonove nad Turňou, kde si pochutnáme na tradičnej kuchyni Granária a niečo sa dozvieme aj o jeho zaujímavej histórii.

Miesta, ktoré počas výletu navštívime

Drnava

História obce siaha podľa archeologických nálezov až do mladšej doby bronzovej. Strategická poloha na dominantnom kopci s impozantným výhľadom nebola náhodná a postarala sa tým o skutočne zaujímavú históriu. V roku 1849 bol dokončený Reťazový most spájajúci Pešť s Budínom – slávny „Lánchíd“, ktorého konštrukčné dielce boli vyrábané práve v Drnave, v železiarni Andrássyovcov. Drnava si za to vyslúžila prezývku Kis Pest – Malá Pešť. Svedkom zašlej slávy Drnavskej železiarne je aj 700 ročný dub s výškou 14 m, ktorý v roku 2020 vyhral cenu Strom roka nadácie Ekopolis.

Vodný mlyn

v Kováčovej je autentickou pamiatkou, ktorú kedysi vlastnili aj zástupcovia rodu Andrássyovcov z Krásnej Hôrky. Odvtedy ale mlynským kolom pretieklo naozaj veľa vody. Mlyn v malebnej dedinke Kováčová má pôvodné originálne vybavenie. Rodinný pokračovateľ vám s nadšením ukáže, ako sa niekedy vyrábala múka. V príjemnom záhradnom nostalgickom prostredí nás čaká aj malé osvieženie. Rekonštrukcia dôležitého prvku, ktorý robí mlyn mlynom – vodného kolesa – bola podporená z programu Terra incognita.

Husitský kostolík

Na magickom návrší za malebnou obcou Lúčka, vás čaká krásny panoramatický výhľad na okolie. Najlepšie sa pozoruje z kamenného obranného valu prívetivo zakonzervovanej ruiny husitského kostolíka. Pôvodný ranogotický kostol tam stál už v 13. storočí. No pre jeho neskoršie obsadenie husitmi mu ostal tento názov. Počas 1. svetovej vojny kostolík čiastočne vyhorel a žiaľ už nebol obnovený. Poslednú ranu a to naozaj z tanku, kostolík dostal počas II. svetovej vojny od sovietskej armády, keď slúžil ako nemecká obranná pozícia. Miesto má veľmi pozitívnu atmosféru, ale veď posúdite sami…

Granárium

je národná kultúrna pamiatka zapísaná pod názvom Sýpka s vínnou pivnicou v Jablonove nad Turňou. Jeho pôvodná funkcia bola systémovo podobná banke s účtom daňového úradu. Rozdiel bol v tom, že v tých časoch sa neposielali do banky peniaze, ale ako daň sa odovzdávali desiatky z úrody v naturáliách a skladovali sa priamo tu. Názov budovy pochádza z latinčiny – granárium znamená sýpka. Dnes je budova po dôkladnej rekonštrukcii, avšak so zachovaním historického genius loci. Poskytuje netradičné ubytovanie s pôvodnými drevenými prvkami v konštrukcii, malými okienkami s mrežami, jednoducho všetko tu dýcha vidieckou romantikou. Vari i preto tomuto miestu prischla prezývka „slovenské Toskánsko“.

Cenník

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, návšteva Drnavy, návšteva kostolíka v Lúčke, prehliadka mlynu v Kováčovej, služby sprievodcu, neskorý obed a prehliadka Granária.

Podmienky účasti (COVID19 pravidlá)

Tešíme sa, že epidemiologická situácia nám dovolila opäť realizovať obľúbené výlety. Hoc epidémia momentálne hlási ústup, opatrnosť a obozretnosť by nás mali sprevádzať naďalej. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam by sme Vás radi požiadali o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení podľa Vyhlášky č. 216 (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí) zo dňa 10. júna 2021, v platnosti od 14.6.2021.

Účasť na výlete nie je povolená pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 7, Spoločné ustanovenia:
Podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o vakcinácii proti ochoreniu COVID – 19 nasledovne: a) ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré je najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochoreniaCOVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku

(2) Koordinátorka výletu je oprávnená požadovať od zúčastnenej osoby podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností, do tohto dokladu je oprávnená nahliadnuť. Pri nástupe do autobusu je povinné použiť dezinfekciu na ruky, taktiež pri vstupoch do jednotlivých pamiatok. Prosíme Vás o dodržanie obsadenia rovnakých sedadiel počas prepravy. Počas celého výletu je nevyhnutné použiť ochranu horných dýchacích ciest, chrániť seba a spolucestujúcich. Prosíme Vás, aby ste konzumáciu jedla nechali na čas na to vyhradený. Pri dodržiavaní pitného režimu Vás prosíme o zloženie si ochrany dýchacích ciest len na nevyhnutný čas.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov. Zoznam účastníkov bude po tejto dobe zlikvidovaný. Prosíme Vás o akceptovanie rozdelenie do skupín koordinátorkou pri návšteve pamiatok podľa konkrétnych požiadaviek (max. 30 osôb v 1 skupine). Počas programu výletu dbajte o dodržiavanie bezpečnostných rozostupov vo vnútorných ale aj vo vonkajších priestoroch. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí absolvovať výlety nie len zážitkovo hodnotne, zaujímavo ale aj bezpečne.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a obozretnosť a prajeme krásny výlet.

Ďalšie výlety, ktoré by vás mohli zaujímať

Rajské žihadlá

26. JÚN 2021

  • Ekovčelnica Včely Raja
    v lokalite Pamulová
  • Dolina Blajzloch

Na lodi bez hraníc

4. JÚL 2021

  • Autobusom do Viničiek
  • Odtiaľ loďou do Sárospataku a späť
  • Autobusom do Košíc

Organizátorom výletu je Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice. IČO: 42319269, DIČ: 2023656833, email: vylety@kosiceregion.com, telefón: +421 55 30 505 30.

Košice Región Turizmus 

Newsletter

Prihláste sa na odber

Share This