fbpx
0907 964 316 | 055 30 505 30 vylety@kosiceregion.com

24. JÚL 2021

Spiš „bez starosti“

  • ODCHOD o 8:00 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
  • PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 18:00
  • Možnosť prístupu v Prešove

Jeden z historicky najbohatších kútov Slovenska – Spiš vám odhalí svoje malé – veľké poklady. Po stopách dávnych časov okúsime bezstarostný život vtedajšej aristokracie v Iliašovciach, navštívime dielo viedenského majstra staviteľa v Spišskom Štvrtku a neuveríte, ale objavíme aj „slovenské Mykény“.

Miesta, ktoré počas výletu navštívime

Kaplnka Sans Souci

Csákyovská kaplnka v Iliašovciach pochádza z roku 1773 a bola súčasťou letohrádku v susedstve s ďalšími trinástimi budovami, kúpeľmi, kamenným obeliskom a vyhliadkovou vežou. Areál poskytoval množstvo oddychu a zábavy šľachte z celého okolia. Žil sa tu život – presne ako hovorí názov – Sans Souci, z francúzskeho – bez starosti. Nádhera, pýcha a roztopaš trvala však len krátko. Veľkolepé bály a nákladný spôsob života Csákyho manželky Júlie priviedli grófa k finančnému úpadku. Zachovala sa len kaplnka, obelisk a tento príbeh. Možno pravdivý, možno nie. V roku 2017 združenie Sans Souci – Letohrádok Iliašovce, zrealizovalo zastrešenie kaplnky aj s podporou programu Terra Incognita s cieľom zachovania toho, čo z letohrádku zostalo.

Kostol sv. Ladislava

v Spišskom Štvrtku patrí medzi najstaršie kostoly Spiša. Ponúka prierez slohmi od roku 1215, kedy už pravdepodobne v obci s vtedajším názvom sv. Ladislav, stála prvotná drevená stavba, ktorú po požiari nahradil už murovaný kostol v románskom slohu, neskôr zas v gotickom slohu prestavaný na pravdepodobne dvojloďový. Zaujímavejšia je dvojpodlažná gotická kaplnka, ktorá podľa jedného zo zdrojov mala pôvodne slúžiť ako rodinná hrobka Zápoľských. Bola pristavaná v 15. storočí a predstavuje jeden z najvzácnejších skvostov gotickej architektúry na Slovensku. Kaplnka bola projektovaná Hansom Puschbaumom, staviteľom známej viedenskej Katedrály sv. Štefana.

Myšia hôrka, Jánovce

Na prvý pohľad obyčajný vŕšok, lúčka a pár borovíc. Z pohľadu historika však praveké sídlo otomanskej kultúry z doby bronzovej staré takmer 4000 rokov. Tadiaľto v praveku prechádzala tzv. Severná cesta spájajúca Baltické more so Stredozemným a Myšia Hôrka bola akousi strážnou pevnosťou, ktorá sa starala o bezpečnosť kupeckých karaván, poskytovala im stravu a možnosť odpočinku. V r. 1968 sa tu začal archeologický výskum, ktorý trval sedem rokov. Archeológovia odhalili dovtedy nevídané skutočnosti. Mestečko na Myšej Hôrke s najstarším nájdeným opevnením v pravekej strednej Európe – v odborných kruhoch nazývané aj slovenské Mykény. Ani nie pár mesiacov späť, však Myšia Hôrka odkryla ďalšie zo svojich tajomstiev, ktoré nám ozrejmí historik Miroslav Števík.

Podmienky účasti (COVID19 pravidlá)

Tešíme sa, že epidemiologická situácia nám dovolila opäť realizovať obľúbené výlety. Hoc epidémia momentálne hlási ústup, opatrnosť a obozretnosť by nás mali sprevádzať naďalej. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam by sme Vás radi požiadali o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení podľa Vyhlášky č. 216 (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí) zo dňa 10. júna 2021, v platnosti od 14.6.2021.

Účasť na výlete nie je povolená pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 7, Spoločné ustanovenia:
Podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o vakcinácii proti ochoreniu COVID – 19 nasledovne: a) ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré je najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochoreniaCOVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 18 rokov veku

(2) Koordinátorka výletu je oprávnená požadovať od zúčastnenej osoby podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností, do tohto dokladu je oprávnená nahliadnuť. Pri nástupe do autobusu je povinné použiť dezinfekciu na ruky, taktiež pri vstupoch do jednotlivých pamiatok. Prosíme Vás o dodržanie obsadenia rovnakých sedadiel počas prepravy. Počas celého výletu je nevyhnutné použiť ochranu horných dýchacích ciest, chrániť seba a spolucestujúcich. Prosíme Vás, aby ste konzumáciu jedla nechali na čas na to vyhradený. Pri dodržiavaní pitného režimu Vás prosíme o zloženie si ochrany dýchacích ciest len na nevyhnutný čas.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov. Zoznam účastníkov bude po tejto dobe zlikvidovaný. Prosíme Vás o akceptovanie rozdelenie do skupín koordinátorkou pri návšteve pamiatok podľa konkrétnych požiadaviek (max. 30 osôb v 1 skupine). Počas programu výletu dbajte o dodržiavanie bezpečnostných rozostupov vo vnútorných ale aj vo vonkajších priestoroch. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí absolvovať výlety nie len zážitkovo hodnotne, zaujímavo ale aj bezpečne.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a obozretnosť a prajeme krásny výlet.

Cenník

V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka kaplnky Sans Souci v Iliašovciach, prehliadka kostola a kaplnky v Spišskom Štvrtku, návšteva Myšej Hôrky v Jánovciach. Prestávka na individuálne občerstvenie počas výletu bude v Spišskom Štvrtku.

Ďalšie výlety, ktoré by vás mohli zaujímať

Na lodi bez hraníc

4. JÚL 2021

  • Autobusom do Viničiek
  • Odtiaľ loďou do Sárospataku a späť
  • Autobusom do Košíc

Na stope filmu Čiara

10. JÚL 2021

  • Zálužice, Sobrance
  • Tibava, Beňatina
  • Ubľa

Organizátorom výletu je Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice. IČO: 42319269, DIČ: 2023656833, email: vylety@kosiceregion.com, telefón: +421 55 30 505 30.

Košice Región Turizmus 

Newsletter

Prihláste sa na odber

Share This