Ochrana údajov a podmienky používania

 1. Všeobecné ustanovenia
  Prevádzkovateľom webovej stránky www.kosiceregion.com (ďalej len „webová stránka),
  ktorej súčasťou je aj mobilná aplikácia Košice región (ďalej len „mobilná aplikácia), je krajská
  organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, so sídlom Hlavná 48, 040 01 Košice,
  Slovenská republika, IČO: 42319269 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
  Nevyhnutým predpokladom pre používanie webovej stránky www.kosiceregion.com, resp.
  mobilnej aplikácie Košice región je oboznámenie sa a súhlas užívateľa s nižšie uvedenými
  Podmienkami používania. Používanie webovej stránky alebo mobilnej aplikácie znamená, že
  užívateľ súhlasí s Podmienkami používania. Ak užívateľ s podmienkami používania nesúhlasí,
  zakazuje sa mu ďalšie používanie webovej stránky www.kosiceregion.com alebo mobilnej
  aplikácie Košice región.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo – podľa potreby či vlastného uváženia – meniť tieto
  Podmienky ako celok alebo čiastočne. O takejto zmene prevádzkovateľ informuje užívateľov
  primeranými spôsobmi, najmä však zverejnením aktualizovaných Podmienok na webovom
  sídle prevádzkovateľa. V takom prípade budú zmeny platné dňom zverejnenia na webovej
  stránke. Ak užívateľ s novými Podmienkami nesúhlasí, zakazuje sa mu ďalšie používanie
  webovej stránky www.kosiceregion.com alebo mobilnej aplikácie Košice región. Ak po
  zmene Podmienok užívateľ pokračuje v používaní webovej stránky alebo aplikácie, znamená
  to súhlas s novými Podmienkami.
  Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte webovú stránku
  www.kosiceregion.com a mobilnú aplikácu Košice región.
 2. Duševné vlastníctvo a autorské práva
  Webovú stránku www.kosiceregion.com a mobilnú aplikáciu Košice región je dovolené
  používať výlučne na informačné účely zo súkromných alebo pracovných dôvodov.
  Prevádzkovateľ je držiteľom všetkých autorských práv vzťahujúcich sa k akémukoľvek
  obsahu, ktorý prevádzkovateľ uverejňuje na webovej stránke www.kosiceregion.com alebo
  v mobilnej aplikácii Košice región, a to vrátane textu, dizajnu stránok a aplikácie, technických
  náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení, ako aj spôsobu usporiadania súborov umiestnených na
  webovej stránke www.kosiceregion.com alebo v mobilnej aplikácii Košice región.
 3. Ochrana údajov
  Prevádzkovateľ webovej stránky www.kosiceregion.com a mobilnej aplikácie Košice región
  dbá na ochranu osobných údajov užívateľov. S podrobnými informáciami o ochrane
  a spracúvaní osobných údajov je možné sa oboznámiť na odkaze:
  https://kosiceregion.sk/en/node/9732
  Prevádzkovateľ používa na webovej sránke www.kosiceregion.com a v mobilnej aplikácii
  Košice región kódy tretích strán. Ide o kódy spoločností Google a Facebook, ktoré
  prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať správanie návštevníkov a komunikovať s nimi
  adresnejšie a efektívnejšie.

Výlet na mieru

Chystáte team-building, školský výlet, výlet pre partiu alebo program pre návštevu zo zahraničia? Dajte nám vedieť, čo by ste chceli absolvovať, koľko vás bude a kedy sa má výlet uskutočniť. Spoločne vyskladáme čo najzaujímavejší program.
Objednajte si náš infomail a zostaňte v obraze
Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na tejto stránke.
Turistické informácie vždy po ruke.
Najnovšia verzia mobilnej aplikácie Košice Región Turizmus.
Košice Región Turizmus
Cestovná agentúra
Prevádzka informačného Bodu:
Hlavná 48, 040 01 Košice
vylety@kosiceregion.travel
Sídlo organizácie:
Báčikova 7, 040 01 Košice
© 2013 - 2024 Košice Región Turizmus
Vytvorila BigWay.sk
cross