fbpx
0907 964 316 | 055 30 505 30 vylety@kosiceregion.com

4. JÚL 2021

Na lodi bez hraníc

 • ODCHOD o 7:30 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
 • PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 19:00

Voda pretekajúca korytom rieky Bodrog nepozná hranice zakreslené do mapy. Prúd nás bude pokojne unášať zo slovenských Viničiek až do maďarského Sárospataku. Ten je síce v lete vyhľadávaný najmä kvôli kúpalisku, no my zamierime na iné miesta: čaká nás prehliadka Rákocziho hradu, prevezieme sa výletným vláčikom a obed si dáme v maďarskej reštaurácii. Špeciálny dojem z plavby ešte umocní pohár dobrého vínka.

Miesta, ktoré počas výletu navštívime

Plavba po rieke Bodrog do Sárospataku

výletnou loďou LX-FLORA, ktorá ponúka primeraný komfort, má krytú aj otvorenú palubu, umožňuje jedinečný a nerušený výhľad na okolitú krajinu. V prípade nepriaznivého počasia je dolná paluba uzatvárateľná.

Rákocziho hrad v Sárospataku

ukrýva múzeum rodu Rákócziovcov. Výstava v Červenej veži oboznamuje so životom šľachty v 16. – 17. storočí. Rodu Rákócziovcov je venovaná aj osobitná pamätná expozícia. Historicky zaujímavá je zbierka zbraní a renesančné lapidárium. Pozoruhodná je tiež expozícia vinohradníctva a vinárstva oblasti Tokaj-hegyalja a histórie poľnohospodárstva v župe.

Podmienky účasti (COVID19 pravidlá)

Tešíme sa, že epidemiologická situácia nám dovolila opäť realizovať obľúbené výlety. Hoc epidémia momentálne hlási ústup, opatrnosť a obozretnosť by nás mali sprevádzať naďalej. Vzhľadom k aktuálnym opatreniam by sme Vás radi požiadali o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení podľa Vyhlášky č. 216 (Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí) zo dňa 10. júna 2021, v platnosti od 14.6.2021.

Účasť na výlete nie je povolená pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 7, Spoločné ustanovenia:
Podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je možné nahradiť potvrdením o vakcinácii proti ochoreniu COVID – 19 nasledovne:

 1. ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 2. ktoré je najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 3. ktoré je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 4. ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochoreniaCOVID-19,
 5. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 6. ide o osobu do 10 rokov veku

(2) Koordinátorka výletu je oprávnená požadovať od zúčastnenej osoby podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností, do tohto dokladu je oprávnená nahliadnuť. Pri nástupe do autobusu je povinné použiť dezinfekciu na ruky, taktiež pri vstupoch do jednotlivých pamiatok. Prosíme Vás o dodržanie obsadenia rovnakých sedadiel počas prepravy. Počas celého výletu je nevyhnutné použiť ochranu horných dýchacích ciest, chrániť seba a spolucestujúcich. Prosíme Vás, aby ste konzumáciu jedla nechali na čas na to vyhradený. Pri dodržiavaní pitného režimu Vás prosíme o zloženie si ochrany dýchacích ciest len na nevyhnutný čas.

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov. Zoznam účastníkov bude po tejto dobe zlikvidovaný. Prosíme Vás o akceptovanie rozdelenie do skupín koordinátorkou pri návšteve pamiatok podľa konkrétnych požiadaviek. Počas programu výletu dbajte o dodržiavanie bezpečnostných rozostupov vo vnútorných ale aj vo vonkajších priestoroch. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí absolvovať výlety nie len zážitkovo hodnotne, zaujímavo ale aj bezpečne.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a obozretnosť a prajeme krásny výlet.

Od 9. júna 2021 občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo  Green passom s platným QR kódom, a platný doklad totožnosti môžu bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu. Zároveň je umožnený vstup maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní. Platný certifikát sa na území Maďarska vyžaduje aj na prístup k službám a v interiéroch (nap. reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, penzióny, múzea, hrady…).

Upozorňujeme slovenských občanov, že pri návrate na územie SR je potrebné sa riadiť aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR:

§ 2

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne

štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

(2) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

(3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

a) sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,


b) prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,


c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID19,


d) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,


e) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,


f) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,


g) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,


h) mladšie ako 18 rokov veku.

  (4) Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov sú

  podľa § 48 ods. 4 písm. t) a z) zákona povinné:

  a) najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,

  b) pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 1 alebo 3 a ods. 4 písm. a) príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

  c) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

   

  https://www.mzv.sk/documents/10182/4369283/vyhlaska_hranice.pdf/358cd80a-4817-45c9-899d-1ad151b5961b

  Cenník

  V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, plavba loďou po Bodrogu do Sárospataku, prehliadka Rákocziho hradu, ekotaxík, obed v reštaurácii v Sárospataku.

  Ďalšie výlety, ktoré by vás mohli zaujímať

  Na stope filmu Čiara

  10. JÚL 2021

  • Zálužice, Sobrance
  • Tibava, Beňatina
  • Ubľa

  Spiš „bez starosti“

  24. JÚL 2021

  • Kaplnka Sans Souci v Iliašovciach
  • Kostol a kaplnka v Spišskom Štvrtku
  • Myšia Hôrka, Jánovce

  Organizátorom výletu je Košice Región Turizmus, Hlavná 48, Košice. IČO: 42319269, DIČ: 2023656833, email: vylety@kosiceregion.com, telefón: +421 55 30 505 30.

  Košice Región Turizmus 

  Newsletter

  Prihláste sa na odber

  Share This